­In essentie gaat mijn werk over het recupereren,
herinterpreteren en combineren van bestaande beelden. Met oude boeken, tijdschriften, magazines en beeldfragmenten allerhande bouw ik een fictief universum op. Ze zijn niet alleen een onuitputtelijke bron van inspiratie maar hebben ook het karakter van een beeldendagboek met hoogstpersoonlijke interesses en fixaties. Deze werkwijze is maar een middel om de picturale output van mijn denkbeelden concreet te maken.